...

Bild Wikipedia

Promenera i den skira grönskan i en historisk miljö och prova på att bereda lin längs vägen.
Den 20 maj är det dags för årets andra kvällspromenad i Fornbyn, Skara. Du kommer
vid olika stationer längs vägen att få prova på att bereda lin tillsammans med personal
från Västergötlands museum, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götalandsregionen och
Skaraborgs Hemslöjdsförening.
Hemslöjdskonsulenterna Joakim Lilja och Kristina Brandt finns på plats för att dela med
sig av sin kunskap om lin. Dessutom kommer Kristina att berätta mera om ”linprojektet”
1 kvadratmeter lin som just nu pågår. Projektet syftar till att öka kunskapen om
linodling, hela beredningsprocessen och lin som textilmaterial, i en tid då det är viktigt
att bevara denna kunskap för framtiden.
Förr var 20 maj, Karolinadagen, en viktig dag i linsammanhang. Det var då linet skulle
sås. Därför uppmärksammar Västergötlands museum den här dagen med en promenad i
linets tecken.
– Självklart kommer alla som deltar i promenaden att få så lin dagen till ära säger Ulrika
Eriksson, Västergötlands museum. Planen är att så lin i så stor mängd att det räcker till
en handduk.
Alla som besöker Fornbyn i sommar kommer kunna se linet växa, blomma och vaja
vackert i vinden. I blomningstid likt ett böljande hav av vackra blå blommor.
– I en tid då mycket känns mörkt och tungt försöker vi att hitta det positiva, tänka nytt
och ställa om verksamheten inom ramen för de direktiv som finns för den pågående
Corona pandemin, säger Ulrika Eriksson.
Kvällspromenaden startar i intervaller mellan klockan 18 och 19 vid ”Portlidret”, Fornbyns
entré. Aktiviteten är gratis. Med anledning av rådande coronapandemi är antalet
deltagare begränsat till max 40 personer. Alltså är det först till kvarn som gäller.
vastergotlandsmuseum.se l facebook.com/vastergotlandsmuseum l 0511-260 00
Kvällspromenad med lintema


Källa: Västergötlands Museum