Örebro konsthall

Foto: Örebro Konsthall
Adress: Olaigatan 17B, 701 35 Örebro
Telefon: 019-21 49 00
E-Post: konsthallen@orebro.se
Till Hemsida
Service:
Sociala Medier: Facebook, Instagram

Örebro Konsthall vill ge konstupplevelser för örebroarna och stadens besökare genom att visa svensk och internationell samtidskonst av hög kvalitet. Konsthallen vill också sprida kunskap om konsten och göra den tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna
Källa: Örebro Konsthall, Närke