Foto: Vitlycke Museum

Vitlycke Museum, Bilder, bronser & berättelser

Pågår: Tillsvidare

Den nya utställningen på Vitlycke museum tar dig med på en tidsresa till bronsålderns värld i Världsarvet i Tanum. Berättelsen bygger på fakta och vetenskap men händelseförloppet är fiktion. Brända ben funna i en bronsåldersgrav vid Ridareberget i Tanum har gett upphov till förfadern Akaz som lär sig bronsgjutningens hemligheter på sina färder i Europa. Hans ättlingar Alawin och Nenna ligger begravda på samma. Du lär känna några av dåtidens Tanumsbor, Akaz, Nenna, Alawin, Glicc och Glär – personer som återskapats utifrån arkeologiska fynd från gravar och boplatser.

I berättelsen om deras liv och äventyr får du inblick i dåtidens vardagsliv i Tanum, och du får följa med på spännande resor ut i Europa i jakten på det gyllene bronsetravplats i Tanum och har i berättelsen fått en viktig roll bland annat vid ristandet av den stora Vitlyckeristningen. Källa: Vitlycke Museum.