Foto: Vänersborgs Museum

Vänersborgs Museum, Basutställningar

Pågår: Tillsvidare

Vänersborgs museum uppfördes för sitt ändamål redan 1885 och utgör i dag landets äldsta bevarade museimiljö. Stora delar av husets arkitektur liksom dess permanenta utställningar har också bevarats från denna tid – något som gör Vänersborgs museum unikt.

De rika samlingar som visas i museets utställningar har en internationell karaktär och rymmer såväl natur- som kulturhistoria från olika håll i världen. Detta gör att museet, dess utställningar och de enskilda föremålen, också bär på en stor mängd fascinerande, spännande och lärorika berättelser.

Källa: Vänersborgs Museum.