Foto: Skövde Stadsmuseum

Skövde Stadsmuseum, Basutställningar

Pågår: Tillsvidare

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. I den här utställningen på Skövde Stadsmuseum möter du Skövdes skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler. Källa: Skövde Stadsmuseum.