Mölndals Stadsmuseum, Amalia Bille – Möten och speglingar                                        


Pågår: 7/9 - 17/11

I utställningen Möten och speglingar i Mölndals stadsmuseums yta 45 kubik får du se Amalia Billes porträtt av Mölndalsbor i teckning och skulptur.

Verken tar avstamp ifrån Billes performance ”Drop-in porträtt”, där hon tecknar av deltagarna genom en snabb och direkt målning med tusch på papper. Hon genomförde sin performance under Kulturnatt i Kvarnbyn 2018.

Fokus ligger inte på att avporträttera i traditionell mening, utan istället att gestalta det som uppstår i själva mötet. Hur vår identitet och bilden av oss själva skapas i vår egen och andras blickar. Teckningarna blir som hastiga avtryck av den reflektion eller spegling som äger rum där och då.

 Källa: Mölndals Stadsmuseum.