Foto: Alan Wilson

Aeroseum

Adress: Holmvägen 100, 417 46 Göteborg  
Telefon: +46 31 55 83 00
E-post: info@aeroseum.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé
Övrigt: Karta, hitta, utställningar, info ↴

Besök den världsunika anläggningen Aeroseum som ligger i Säve i Göteborg som består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000m2. I den flyghistoriska kulturanläggningen Aeroseum visas flygets historia och utveckling. Allt från Ikaros till dagens moderna flygplan, helikoptrar och andra flygande farkoster. Civila, militära, nationella och internationella. Aeroseum är ett upplevelsebaserat aktivitets-center där man ska kunna uppleva miljön och känslan av flygande farkoster med alla sina sinnen.
Museet har kafè, shop och till med ett eget bokantikvariat. Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa: Aeroseum. Foto: Alan Wilson [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)] samt Aeroseum.