Foto: Alan Wilson

Aeroseum

Adress: Holmvägen 100, 417 46 Göteborg  
Telefon: +46 31 55 83 00
E-post: info@aeroseum.se
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé
Övrigt: Karta, hitta, utställningar, info ↴

Aeroseum

Besök den världsunika anläggningen Aeroseum som ligger i Säve i Göteborg som består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000m2. I den flyghistoriska kulturanläggningen Aeroseum visas flygets historia och utveckling. Allt från Ikaros till dagens moderna flygplan, helikoptrar och andra flygande farkoster. Civila, militära, nationella och internationella. Aeroseum är ett upplevelsebaserat aktivitets-center där man ska kunna uppleva miljön och känslan av flygande farkoster med alla sina sinnen.

Ett flertal fasta basutställningar finns. Här nämns några:
Spioner Under Kalla Krigets dagar var spioner en viktig underrättelsekälla för främmande makt. Alla spionerade på alla. En utställning om kända Svenska spioner och hur de blev värvade av utländsk makt. Materialet är framtaget av SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) och utställningen är producerad av Aeroseum.

Kalla Kriget I denna utställning får du svar på hur tidsepoken ”Kalla Kriget” började och varför denna tid är så viktig för utformningen av berget och för vår samtid. Utställningen speglar några av de viktigaste händelserna i Kalla Krigets historia.

Atombomben var det största hotet under Kalla Kriget. Denna utställning vill förklara lite om denna fruktade företeelse men också hur atomkraften kan användas i fredligt syfte.

Polisflyget Polishelikoptern är stationerad vid Säve flygplats. I utställningen ser du historien, utvecklingen och uppdragen som helikopterverksamheten vid Polisen har haft över tiden. Producerad av Polisen.

Museet har kafè, shop och till med ett eget bokantikvariat.
Sociala Medier: Facebook och Instagram. Källa: Aeroseum. Foto: Alan Wilson [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)] samt Aeroseum.